SÅNGER PÅ TECKENSPRÅK

Jag framför sånger på teckenspråk. Vilket jag tycker är ett fantastiskt språk
Jag översätter och kan framföra sånger på teckenspråk.
Då spelas musiken på cd spelare och jag tecknar till.