SEANS PER BREV

slide-3

Medial vägledning med andekontakt per brev.
Jag vill bara ha dit namn så skriver jag vägledning till dig.
Jag använder mig av direktuppkoppling, så ju mindre jag vet om dig desto bättre.
Jag skriver ner information om dig så du vet att det verkligen är till dig.
Jag tar kontakt med andra sidan och berättar vem som vill ge dig vägledning.
Dom brukar ge sig tillkänna så du vet vem det är, men ibland vet man inte direkt vem det kan vara. det kan vara släkt, vänner, grannar, men det brukar komma på plats så småningom.
Det gäller att ta emot budskapen och vägledningen som du får. Sedan är det upp till dig att välja hur du tar emot dom och gör med dom.
Det viktigaste är att du lyssnar på ditt eget hjärta, din egen inre vägledning.