GRUPPSEANS

pic_3

Vid en gruppseans har vi en träff med 5-10 av dina vänner och bekanta, så kommer jag och håller en seans för er.
min förhoppning är att alla skall få budskap från andra sidan, men jag kan inte lämna några garantier på det, för det är inte jag som bestämmer vem som kommer.
Det brukar bli väldigt trevliga träffar, med både skratt, tårar men framförallt väldigt spännande!